Samuel Tomášek an Karl Kuzmany
Chyžno, 20. Juni 1860
|

Regest

Der Senior des Gömörer Seniorats, Samuel Tomášek, teilt Karl Kuzmány mit, dass er bei dem Konvent zu Rosenau seines Amtes enthoben worden sei. Die Begründung der Delegierten lautete, er habe er jene Gemeinde unterstützt, die das Patent vom 1. September 1859 anerkannt hatten. Außerdem berichtet er von Gewaltakten, die an Mitgliedern solcher Gemeinden verübt worden seien. Als eine wesentliche Ursache für die gewaltbereite und aufgeheizte Stimmung innerhalb der Gegner der Patents sieht er die Propaganda des magyarischen Adels, der das Volk für seine Zwecke instrumentalisiere. Er nennt auch das Beispiel einiger Geistlicher und beschreibt deren schlechtes Verhalten. Abschließend empfiehlt er den Professor Samuel Ormis, der früher in Rožnava gewirkt hat für eine Lehrerstelle in Leutschau.

Anmerkungen zum Dokument

Tschechisch.

Die deutsche Übersetzung des Briefes ist im Nachlass unter der Signatur A3 XXI D586 eingeordnet.

http://hdl.handle.net/21.11115/0000-000B-D9D5-0

Schlagworte

Edierter Text

Dvojí ctihodný pane barone!

Především Vám oznamuji, že já nejsem již více seniorem; dne 8. máje na Conventu autonomickém v Rožnově byl sem svržen z úřadu z příčiny té: „[?]“ zároveň se mnou byli svrženi: Consenior Bradofka a Decani Csipkay, Homola, Chotwáš, Ormisz, jako patentista a vládě oddaní, na Conventu pak Ilšovském dne 12. Junia (Dež sem já přítomen nebyl) vyvolen jest za seniora Jan Bartolomeidesz Csitnický farář, a za Consenioruo Czékus a Šulek, šickni tří fanatickí oppositionalisté; taktéž i noví decáni jí vyjmenování. Všecky týto proměny úřadům bysme jen jako to nejmenší zlé považovali, ale že vám Zemanstvo Církve naší demoralizovalo a fanatizovalo skrze tý ustavičné, v pravdě satanské agitace, to je smutné, a líto mi té Církvi evanjelické kdykoli na to pomyslím! Hned po vyjítí Císařského „Handbilletu“ obořili se zemané jako steklí na naše organisované Církve, a dovedli toho, lid tak popuditi a rozlobit, že sme se dožili těch nejsurovějších výbuchů fanatismu; tak napr. na [?], a Drančanech [Drienčanech], sekerámi ozbrojeni lidé obklíčili faru a hrozbami donutili farářů aby odvolali patent; podobně na Krušové [wahrscheinlich Kružné] a Budíkovanech a jinde; na Ribniku [Rybniku] pak v 2hém slávnost svatodušní se pobouřil lid, a chtěl šturmem udeřiti na faru, vylámali dveře, nebo se farář byl do fary zamknul, až se mu podařilo uskočit do blízké hory, kamž ho také pronasledovali. V Mokré Luce v Chrámě v Conventu, na popuzování Inspectora a v jeho přítomnosti, shromážděni i chlapy i ženy i děti obořili se na faráře, a mezy jinýmy surovostmi vyhráželi mu, že i to kacířské roucho na něm dodrápají, hnedky pak za tím podpálili ho, takže mu shořela maštal, šop i 3 vozy otavy. Byla to jakoby vojna proti farářům, a naši Církevníci jako Vandalove a Canibali, nebo jim pevně do hlavy nabili to, že sme my naše Církve odprodali, a že každý z nás dostál za to peněžitou odměnu, který 4000, který 6000, který 8000 zl. etc. že podepsal Církev svou na Catolictvo. Sedlákům v Církvi organisovaných se měšťané a rubáští Zemane neklaněli jináče než i pochválen Pán Ježíš Kristus! dokládajíce přitom: že se již tak musíte klaněti, vy ste již Catolíci a Ave Marie se modliti atd. abych jich jen ještě více rozdráždili. Každé pak Církvi natisknutý byl hned Inspector, každé Církvi poslána byla na cedulke jmena těch, na kterých by hlasovati měla na úradu Seniora, Conseniorův, Superintendanta a Distr. Inspectora. – Mokrolúcký Inspector Czibur dal po [?] Církevníkům 15 holby slivovicy vypít, při čemž jich na nejvýš zburcoval proti farářovi a tak svolal do Conventu; není tedy divu, že mu hrozně grobiánili a vyhráželi, a že ho i podpálili, ale je div že ho i nezabili: V těchto okolnostech se mně zošklivily všecky Conventy, a chci toliko v tiché domácnosti hledati pokoje. – Autonomie znamená, teď tolik, jako opposice proti vládě, a již si zemanstvo myslí, že dnes zítra je Se?baldi zde. – Tolik je jisto, že dobrotou a shovívavostí se magyarský fanatismus nezlomí, ale ještě bujněji zroste.
Právě mi píše Senior Šarišský Bálint, že tamější Sen. Inspector Bánó 12. Junie držel Convent v Prešově, na němž Senior Bálint byl svržen, ku němuž také hnedky vyslána byla deputacie, aby mu odňala úradní pečet a archiv; Bálint nic vydati nechtěl, ale vyhlásil celý ten Convent za nezákonný a necompetentní, a že on úrad svůj toliko pred zákonitým a competentným Conventem složí (nebo takový dále/déle zastávati nechce a nebude) Inspector Bánó žaluje proti Seniorovi Bálintovi, že oběžníky rozesílá bez jeho dobrozdání a podpisu, že agitacie robí mezi Církvémi a Knezemi, proto svolal Convent, v němž žaluje proti Seniorovi, odsoudí ho, zloží ho, a vyšle deputacie aby odňala od něho archiv i pečeť.
Tito Inspectorové žádají teď od nás, kteří mu byli byli Církvi organisovali, aby sme vyznali že sme Církve naše podvedli a oklamali, aby sme patent veřejně zatracovali, odvolali, Církev a Inspectorův se za odpuštění prosili za to pohoršení které sme zavdali. – Nikdy Kněžstvo a Církev nebylo ještě tak ponížená potupená, zákoníkům a sudcema na milost a nemilost v moc dána jako nyní. Bůh to obrátiž na lepší; ale který Kněz otec by v takovýchto okolnostech chtěl své dítě dát na Theologický [?] Komu by z nás tento stav cele nezhnusil?! Ale, dost již těch lamentacií, – mějtež se blaze.

V Chyžném, 20. Junia 1860

Váš

úprimný přítel a ctitel
Sam. Tomášek

V Pekár a Loysch taktéž se žalují. – Sam[uel] Ormisz farář ve Nižné Slané, bývalý Professor Mathematiky a Physiky v Rožnavě, zkušuje též přemnohé odpornosti a pronasledování jako švarcgelb, Patentista, bylby to výborný Professor do Levoči, lingvista znamenitý, v slovenské literatura zbehlý, [?] a milý Professor, račte, ho predce odporoučeti, i na mého bratra do Košic sem písal za něho.